Job Advert | Chief Executive Officer

14 April 2023 - 12:06pm

Job Advert | Chief Executive Officer

14 April 2023 - 12:06pm

APPLICATIONS ARE NOW CLOSED.

With our publisher Mick Felton retiring in June 2023, we have a unique opportunity to join the Seren team as Chief Executive Officer. As one of Wales’s foremost English-language publishers, we are looking for an experienced and passionate individual to lead Seren into a bright future. For more information, please see the advert below. The deadline for applications is 12pm on Wednesday 10th May.

Scroll down for the information in Welsh. 

 

A unique opportunity to lead Seren, one of Wales’s foremost English-language publishers.

We are looking for a visionary and motivating leader with a passion for the written word and the possibilities it provides. Our ideal candidate will be committed to inclusion and will be able to drive change and growth.

Drawing on our role as a custodian and steward of Wales’ English-language literature, in the coming years we will build on the hard-earned trust and respect placed in our brand. We will work to better serve readers, both reflect and influence contemporary Wales, and further grow our role in identifying and developing new and existing talent.

Our ambition is to become a powerhouse of independent publishing, rooted in Wales and reflecting its distinctiveness, but with a reach across the whole of the UK and beyond.

Our new Chief Executive will bring this ambition to life, so that we make a truly outstanding contribution to the culture of Wales for future generations.

Click here for the job information: https://drive.google.com/drive/folders/10aSv5xxvslgFdIqVQrhX3zjbxtelspmn?usp=sharing

 

Dyma cyfle unigryw i arwain Seren, un o gyhoeddwyr amlycaf Cymru yn yr iaith Saesneg.

Rydym yn chwilio am arweinydd gweledigaethol ac ysgogol gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a'r posibiliadau y mae'n eu darparu. Bydd ein hymgeisydd delfrydol yn ymrwymedig i gynhwysiant a bydd yn gallu sbarduno newid a thwf.

Gan dynnu ar ein rôl fel ceidwad a stiward llenyddiaeth Saesneg Cymru, yn y blynyddoedd nesaf byddwn yn adeiladu ar yr ymddiriedaeth a'r parch roddir yn ein brand. Byddwn ni'n gweithio i wasanaethu darllenwyr yn well, yn adlewyrchu ac yn dylanwadu ar y Gymru gyfoes, ac yn tyfu ein rôl ymhellach o ran nodi a datblygu talent newydd a rhai sy'n bodoli eisoes.

Ein huchelgais yw dod yn bwerdy o gyhoeddi annibynnol, wedi'i wreiddio yng Nghymru gan adlewyrchu ei hynodrwydd, ond gyda chyrhaeddiad ar draws y DU gyfan a thu hwnt.

Bydd ein Prif Weithredwr newydd yn dod â'r uchelgais hwn yn fyw, fel ein bod yn gwneud cyfraniad gwirioneddol eithriadol i ddiwylliant Cymru ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

 

Cliciwch yma am yr wybodaeth swydd: https://drive.google.com/drive/folders/10aSv5xxvslgFdIqVQrhX3zjbxtelspmn?usp=sharing