Friday, March 17, 2023 - 18:00

Goldstone Books, 10 Hall Street, Carmarthen SA31 1PH

Nerys Williams | Republic, Launch

Join us at Goldstone Books for the launch of Republic by Nerys Williams where she’ll be chatting to Menna Elfyn. Republic is the explosive new poetry collection from Nerys Williams. In it she opens a window on life in rural west Wales during the 1980s and 90s when arts and culture boomed. English and Welsh-language post-punk bands, politics, feminism and family life are thrown together on the page as she questions what constitutes a republic?

Dewch i Goldstone Books ar gyfer lawnsiad Republic. Fydd Nerys Williams yn sgwrsio efo Menna Elfyn. Republic yw’r casgliad barddoniaeth newydd ffrwydrol gan Nerys Williams. Ynddo mae’n agor ffenestr ar fywyd yng nghefn gwlad gorllewin Cymru yn ystod yr 1980au a’r 90au pan oedd y celfyddydau a diwylliant yn ffynnu. Mae bandiau post-pync Saesneg a Chymraeg, gwleidyddiaeth, ffeministiaeth a bywyd teuluol yn cael eu taflu at ei gilydd ar y dudalen wrth iddi gwestiynu beth yw gweriniaeth?

Attendance is free but please register to let us know you'll be attending. For further information and to book, visit:  www.eventbrite.co.uk