Thursday, December 22, 2022 - 10:00

The Tea Rooms, 
Plas Newydd,
Hill Street,
Llangollen
LL20 8AW

Julie Brominicks | The Edge of Cymru at Plas Newydd, Llangollen

On Thursday 22nd December, Julie Brominicks will be at Plas Newydd in Llangollen chatting about her book The Edge of Cymru and signing copies. There will be some light refreshments and all are welcome. Stop by and pick up a signed copy just in time for Christmas! 

In the course of a year Julie Brominicks walked around the edge of Wales, having left her job in education for sustainability at the Centre for Alternative Technology in Machynlleth. As an English incomer and a Welsh learner with a long association with the country, she was interested in what Wales meant, and how she did, or didn’t, fit. The result is a fascinating alternative travelogue, which merges topography, history, environmentalism and observation of nature, to produce the ‘long view’ of Wales, discovering the roots of the present in the past, sometimes the distant past.

Yn ystod blwyddyn cerddodd Julie Brominicks o amgylch cyrion Cymru, ar ôl gadael ei swydd ym myd addysg am gynaliadwyedd yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen ym Machynlleth. Fel mewnfudwr Saesneg a dysgwr Cymraeg sydd â chysylltiad hir â’r wlad, roedd ganddi ddiddordeb yn yr hyn oedd Cymru’n ei olygu, a sut oedd hi yn ffitio, neu ddim yn ffitio, i mewn iddi. Y canlyniad yw teithlyfr amgen hynod ddiddorol, sy’n uno topograffi, hanes, amgylcheddaeth ac arsylwi byd natur, i gynhyrchu ‘golwg hir’ o Gymru, gan ddarganfod gwreiddiau materion heddiw yn y gorffennol, weithiau’r gorffennol pell.