Geolocation
Thursday, November 16, 2017 - 17:45 to 19:00

Cardiff Central Library, The Hayes, Cardiff CF10 1FL

Rhiannon Hooson, Emily Blewitt, Fran Murphy | Gofod Agored: Open Space

A place to share creative work on the third Thursday of the Month at Cardiff Central Library.
Y lle i rannu gwaith creadigol, pob trydydd dydd Iau o’r mis yn y Llyfrgell Ganolog Caerdydd.

Rhiannon Hooson’s Wales Book of the Year-nominated debut collection The Other City  (Seren 2016) encompasses Greek myth and the Mongolian Steppe, while Emily Blewitt’s This Is Not A Rescue  (Seren 2017) charts trauma, recovery and cat ownership with emotional clarity & wry humour. They are joined by Francesca Murphy, whose captivating performances interweave poetry and song. Book your FREE tickets via  www.openspacecardifflibrary.eventbrite.com or call us at 029 2078 0961.

Mae casgliad cyntaf Rhiannon Hooson, The Other City, a gafodd ei enwebu am wobr Llyfr y Flwyddyn Cymru, yn trafod mythau Groegaidd a Stepdir Mongolaidd, tra bod This Is Not A Rescue (Seren 2017) gan Emily Blewitt yn crybwyll trawma, gwella a bod yn berchen ar gath gydag eglurder emosiynol a hiwmor sarhaus. Gyda nhw, bydd Francesca Murphy sy’n perfformio cymysgedd o farddoniaeth â chân.  Archebwch eich tocynnau AM DDIM ar  www.openspacecardifflibrary.eventbrite.com neu ffoniwch 029 2078 0961.